1.

ارائه مدل معادلات ساختاری عوامل تأثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی

دوره 4، شماره 4، اردیبهشت 1395، صفحه 43-54
سمیه محمدی؛ طهمورث نورایی؛ اسماعیل شریفیان

2.

تحلیل محتوای روزنامه‌های سراسری پرشمارگان و پرمخاطب برخط با تأکید بر پوشش مؤلفه‌های سند طرح جامع توسعۀ ورزش کشور

دوره 3، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 11-30
پرستو زرکی؛ اسماعیل شریفیان*؛ کوروش قهرمان تبریزی

3.

طراحی مدل شاخص‌های ارزیابی توسعه گردشگری ورزشی ایران

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 41-50
امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

4.

عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی

دوره 6، شماره 2، آذر 1396، صفحه 89-95
رضا شیخی؛ اسماعیل شریفیان

5.

مقایسه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران و کارشناسان

دوره 5، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 41-50
ام هانی دوانی؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی

6.

موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 73-82
اسماعیل شریفیان؛ محمد حسین یوسفی زرندی؛ کوروش قهرمان تبریزی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب