1.

تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 8، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 39-48
فاطمه شیخی دلفان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

2.

رابطه منابع قدرت مدیران با اثربخشی سازمانی درادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 11-20
حسین عیدی؛ پیمان محمدی بابازیدی؛ کامران عیدی پور؛ سلمان محمدی بابازیدی

3.

هنجاریابی پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای مربیان ورزشی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 11-22
حسین عیدی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ جهان امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب