1.

اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی

دوره 9، شماره 2، آذر 1399، صفحه 23-40
عزت الله جمشیدی؛ میرحسن سیدعامری؛ همایون عباسی

2.

تبیین اثر رهبری اخلاقی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی حکمرانی خوب در ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 8، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 39-48
فاطمه شیخی دلفان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی

3.

تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامة هوش هیجانی در ورزش

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 139-150
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ امین بخشی چناری؛ معصومه فدایی؛ آکو ابراهیم فقهی

4.

تعیین نقش میانجی مدیریت دانش در رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 10، شماره 2، آبان 1400، صفحه 51-66
نفیسه فتاحیان؛ همایون عباسی؛ حسین عیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب