1.

تأثیر مدیریت زمان و کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال بر رضایت ذی نفعان در کشور عراق

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 65-76
ضرغام حیدر عیسی؛ فاطمه عبدوی؛ محمد رسول خدادادی؛ عبدالزهرا حمیدی محیسن

2.

تحلیل عاملیSWOT پایگاه های ورزش قهرمانی ایران

دوره 10، شماره 2، آبان 1400، صفحه 35-50
سید محمد کاشف؛ فاطمه عبدوی؛ علی جمالی قراخانلو

3.

طراحی و ارائه مدل ساختاری مناسب برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان در بخش خدمات اماکن ورزشی ایران: تحلیل مالتی‌متد

دوره 9، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 41-56
فاطمه عبدوی؛ یعقوب بدری آذرین؛ سالواتور سین سیمینیو؛ مجاهد فیشنه؛ سجاد پاشایی

4.

مدل سازی ساختاری در تبیین مؤلفه‌های توسعۀ پایدار اماکن ورزشی بر محیط شهری

دوره 7، شماره 3، اسفند 1397، صفحه 113-125
محمدرسول خدادادی؛ فاطمه عبدوی؛ سجاد پاشایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب