1.

مقایسه ی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت خشم و توانمند سازی روانی اجتماعی بر پرخاشگری و خودکارآمدی اجتماعی

دوره 10، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 211-237
حبیبه خاتون قبادی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب