1.

تدوین چارچوب سرمایه فرهنگی در ورزش: رویکردی جامعه شناختی

دوره 12، شماره 2، مهر 1402، صفحه 63-78
میثم صادقی؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری

2.

طراحی مدل مشارکت در ورزش‌های تفریحی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 87-98
احسان ططری؛ محمد احسانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ هاشم کوزه چیان

3.

نقش آفرینی فرهنگ دانش بنیان با رویکرد مدیریت دانش در پیشبرد کارکردهای دانشگاه نسل سوم (مطالعه موردی: دانشکده های علوم ورزشی)

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 107-118
امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سید حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب