1.

استان (ایالت) گیلان و هیرکانی در دوره صفوی بر مبنای نقشة جغرافیایی آدام اولئاریوس در1656م./1066ق. در تطابق با کتاب مختصر مفید 1087ق.

دوره 11، شماره اول- پیاپی 21- پاییز و زمستان 1401، مهر 1401، صفحه 15-28
فاطمه فریدی مجید؛ جواد هروی؛ محمد بهرامزاده

2.

برآمدن و بر افتادن «گروس» در ساختار تقسیمات کشوری ایران ( بر مبنای مدل قدرت)

دوره 11، شماره دوم، پیاپی22، بهار و تابستان 1402، دی 1402، صفحه 123-136
فاطمه فریدی مجید


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب