1.

تاثیر فعالیت های ورزشی همراه با موسیقی بر توجه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان یزد

دوره 3، شماره 1، تیر 1402، صفحه 13-22
فریده سادات سجادی پور؛ محمد حسن دشتی خویدکی؛ فاطمه یاوری؛ ارغوان نعیمیان

2.

تاثیر فعالیت های ورزشی همراه با موسیقی بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

دوره 2، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 61-69
فاطمه یاوری؛ محمد حسن دشتی خویدکی؛ ارغوان نعیمیان؛ سعید کیان مهر

3.

مقایسه شاخص توده بدنی، اعتیاد به فضای مجازی و اضطراب قلبی در معلمان فعال و غیر فعال شهرستان مروست

دوره 1، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 55-63
محمد حسن دشتی خویدکی؛ جواد رمضانی؛ حیدر حسینی؛ اعظم عطایی

4.

نقش میانجی وابستگی به اینترنت در رابطه بین اضطراب کامپیوتر و آسیب های اسکلتی در دانشجویان پیام نور یزد در دوران همه گیری کرونا

دوره 1، شماره 1، دی 1400، صفحه 35-44
محمد حسن دشتی خویدکی؛ حیدر حسینی؛ سمانه طایفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب