1.

آزمون مدل عوامل درونی و بیرونی موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان خدمات تفریحی-ورزشی (مورد مطالعه: پارک های آبی کشور)

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 91-108
مهدی ظریف؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

2.

پیش بینی مقاومت در برابر تغییر بر اساس ویژگی های شخصیتی دبیران تربیت بدنی

دوره 5، شماره 2، آبان 1395، صفحه 55-62
حسن فهیم دوین؛ احسان اسداللهی

3.

تحلیل مقایسه ای کمال گرایی عوامل اجرائی و فنی در ورزش

دوره 12، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 131-146
حسین Hossein؛ طیبه ملازم؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین

4.

تدوین شاخص‌های نظری بکارگیری مدیریت استعداد در سازمان‌های ورزشی ایران (با رویکرد داده‌بنیاد)

دوره 9، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 147-160
رویا علیزاده؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی‌دار

5.

شناسایی و تبین راهکارهای تنوع بخشی خدمات مدارس فوتبال با هدف ارتقاء تصویر برند

دوره 11، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 85-102
رضا اسماعیلی زین آباد؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب