1.

ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران

دوره 2، شماره 2، آذر 1392، صفحه 43-56
عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

2.

ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 85-98
علیرضا رمضانی؛ عباس نظریان مادوانی

3.

شناسایی مؤلفه‌های توسعه بازی‌های دیجیتال ورزشی ایرانی بر اساس مدل بازاریابی RACE

دوره 13، شماره 1، تیر 1403، صفحه 53-68
عباس نظریان مادوانی؛ معصومه شهبازی؛ خدیجه نوروزی

4.

طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 73-88
مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی

5.

مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 115-126
عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب