1.

بررسی تاثیر متقابل استرپتومایسس‌های تولید کننده اکتوئین(ها) و گندم در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 57-68
علیرضا اکبری؛ شاهرخ قرنجیک؛ پریسا کوباز؛ ابراهیم کریمی؛ اکرم صادقی

2.

تعیین دامین های کارکردی و مدل توپولوژی ژن دلتا 6 دسچوراز غشائی قارچ Mortierella alpina

دوره 6، شماره 15، آذر 1395، صفحه 13-23
عصمت اشعار قدیم؛ شاهرخ قرنجیک؛ بهرام باغبان کهنه روز


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب