1.

اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای بربهبود کنترل پاسخ دیداری و حافظه بیماران دچار سکته مغزی نوع ایسکمیک

دوره 11، شماره 21، خرداد 1401، صفحه 17-29
سمیرا حسن زاده پشنگ؛ حسین زارع

2.

اعتباریابی نسخه ایرانی آزمون مختصر وضعیت روانی کودکان: ابزار غربالگری شناختی کودکان

دوره 11، شماره 22، آذر 1401، صفحه 1-9
زهرا فخری؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ مهدی شریف الحسینی

3.

پیش بینی کندگامی شناختی بر اساس نظم جویی شناختی- هیجانی و توانایی شناختی با متغیر واسطه ای بار شناختی

دوره 12، شماره 23، خرداد 1402
حسین زارع؛ علی مصطفائی؛ مهدیه رحمانیان؛ پریناز سلمانی سابق امیرخیزی

4.

تدوین مدل ساختاری باورهای وسواسی و کارکردهای اجرایی با میانجی گری تنظیم هیجان:ارزیابی مدل فرآیندی تنظیم هیجان گروس

دوره 12، شماره 24، آذر 1402
حسین زارع؛ شبنم بیگلری؛ سوسن علیزاده فرد؛ کریم سواری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب