1.

"بررسی روند و فرجام نوسازی‌های مالی و عمرانی عباس‌میرزا نایب‌السلطنه در آذربایجان"

دوره 6، شماره اول -پیاپی 11-پاییز و زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 137-152
فریده فرهمندزاده؛ علی بیگدلی؛ محمدرضا نصیری

2.

مواجهة عمده مالکان با مرحلة اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران

دوره 5، شماره اول-پیاپی9-پاییز و زمستان95، اسفند 1395، صفحه 5-22
شهین* رعنایی؛ علی بیگدلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب