1.

اثربخشی طرح بازسازی زلزله بم بر تحولات کالبدی مسکن روستایی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 33-52
مصطفی طالشی؛ عبدالحمید نظری؛ محمدعلی معین فر

2.

الگوی توسعه کالبدی یکپارچه شهر و پیرامون با استفاده از ظرفیت‌های گردشگری مناطق پیراشهری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 55-70
اسماعیل علی اکبری؛ مصطفی طالشی؛ عذرا عمادالدین

3.

تبیین عوامل مؤثر بنیادی بر تحولات کاربری اراضی با رویکرد بوم‌شناسی سیاسی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 95-110
مصطفی طالشی؛ شاه بختی رستمی؛ اسماعیل علی اکبری؛ حمیدرضا وجدانی

4.

شناسایی و تدقیق نواحی فرهنگی آرامستان‌ها در راستای گردشگری مذهبی (مورد مطالعه: آرامستان‌های ناحیه شهری مشهد)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 59-71
مصطفی طالشی؛ حسین امجد یزدی؛ حسین رحیمی

5.

کاربرد روش تصمیم گیری فازی در مکان یابی مراکز خدمات امداد شهری (در منطقه چهار کلان شهر کرج)

دوره 1، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 125-138
مصطفی طالشی؛ اسداله قبادی

6.

کاربرد رویکرد شهر دوستدار سالمند در ‌‌برنامه‌ریزی ‌‌‌حمل‌ و نقل شهری (مورد مطالعه: ‌‌‌کلان‌شهر مشهد)

دوره 10، شماره 3، آذر 1402، صفحه 85-100
بهزاد رسیده؛ نفیسه مرصوصی؛ مصطفی طالشی؛ سیدمهدی موسی کاظمی

7.

کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بهینه سازمان‌های پهنه‌گستر (نمونه: دانشگاه پیام‌نور)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 119-129
شاه بختی رستمی؛ مصطفی طالشی؛ قدیر فیروزنیا

8.

موانع شکل گیری شبکه منطقه ای در فرآیند دگرگونی کالبدی_فضایی سکونتگاههای روستایی مورد: سکونتگاههای ناحیه هشترود- چاراویماق(آذربایجان شرقی)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 101-114
مصطفی طالشی؛ اسدالله حیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب