1.

ارزیابی انتشار فضایی جمعیت در شهرهای کوچک و میانی از هسته مرکزی در شرایط رشد افقی (مطالعه موردی: شهر طرقبه)

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 75-90
مصطفی امیرفخریان؛ فاطمه زعفرانی

2.

تحلیل توزیع فضایی شیوع بیماری سرطان در شهر مشهد با رویکرد کیفیت محیط طبیعی شهری

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 47-60
امیرحسین شیرازیان؛ مصطفی امیرفخریان؛ محمدرحیم رهنما

3.

تحلیل دسترسی فضایی به خدمات بهداشتی درمانی در شهر مشهد

دوره 1، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 61-74
محمدرحیم رهنما؛ مصطفی امیرفخریان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب