1.

انتخاب شرکای تجاری در چارچوب نظریه همگرایی باشگاهی

دوره 6، شماره 24، مهر 1395، صفحه 39-54
خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ محمدرضا زین العابدینی

2.

تحلیل عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی در ایران در چارچوب دیدگاه‌های توماس پیکتی: رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری

دوره 10، شماره 39، تیر 1399، صفحه 29-54
علی سرخوش سرا؛ خدیجه نصراللهی؛ کریم آذربایجانی؛ رسول بخشی دستجردی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب