1.

اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای بر همنوایی اجتماعی-اطلاعاتی: نقش تعدیلی جنسیت

دوره 12، شماره 23، خرداد 1402
فرزانه عبداله زاده بینا؛ حسن صبوری مقدم؛ عباس بخشی پور رودسری

2.

نقش سرشت در ادراک تصاویر چهره‌ای طیفی زنده/غیرزنده با بیان هیجانی انزجار/خوشحالی: مطالعه مبتنی بر نظریه تشخیص علامت

دوره 11، شماره 22، آذر 1401، صفحه 37-52
حسن صبوری مقدم؛ محمدعلی نظری؛ محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی؛ اکبر زاهدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب