1.

اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر کاهش افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 3، شماره 10، آذر 1394، صفحه 73-80
طاهر محبوبی؛ حسین سلیمی؛ سید عدنان حسینی؛ کمال محبوبی

2.

اثربخشی آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر خودراهبری یادگیری، مهارت‌های حل مسئله و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 9، شماره 4، خرداد 1401، صفحه 77-90
طاهر محبوبی

3.

بررسی رابطه برنامه درسی پنهان با باورهای انگیزشی و کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 5، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 101-109
طاهر محبوبی؛ سید بهاالدین کریمی؛ کمال محبوبی

4.

تدوین مدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور بر اساس درگیری تحصیلی والدین با نقش واسطه ای ارزش تکلیف، احساس تعلق به دانشگاه و تلاش تحصیلی

دوره 11، شماره 3، بهمن 1402، صفحه 73-84
طاهر محبوبی؛ محمدباقر اکبرپور زنگلانی

5.

سنتزپژوهی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-68
ناصر اژدری فام؛ مهران فرج اللهی؛ محمدرضا سرمدی؛ طاهر محبوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب