1.

ارزیابی تأثیر حمل و نقل بر توسعه اجتماعی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای حاشیه محور ارتباطی سنندج- دیواندره)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 49-62
محمدرضا رضوانی؛ مجتبی قدیری معصوم؛ سید هادی کریمی

2.

تحلیل الگوی فضایی _ زمانی کشت غلات در ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 125-142
حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمد رضا رضوانی؛ فاطمه جمشیدی؛ بهمن طهماسی

3.

تحلیل عوامل و فرایندهای مؤثر بر تدوین سیاست‌گذاری فضایی توسعه کالبدی مناطق روستایی ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-43
سیدعلی بدری؛ محمد رضا رضوانی؛ پروین خدادادی

4.

تحلیل فضایی شاخص های توسعه مسکن روستایی با تأکید بر نابرابری درون منطقه ای (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 2، شماره 4، دی 1394، صفحه 34-49
محمدرضا رضوانی؛ یعقوب اسفرم؛ سیدرضا حسینی کهنوج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب