1.

بررسی چالش های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها

دوره 8، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 71-79
رضا شیرزادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصراله محمدی

2.

شناسایی چالش‌های کارآفرینی با رویکرد ورزشی و تفریحی (مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 12، شماره 1، تیر 1402، صفحه 95-117
رضا حسین وند؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید تابش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب