1.

تبیین مدل عملکرد تحصیلی بر اساس انگیزش تحصیلی، اهداف پیشرفت، خودکارآمدی تحصیلی با میانجی‌گری درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان متوسطه دوم

دوره 7، شماره 3، بهمن 1398، صفحه 23-34
حجت مهدوی راد؛ ولی اله فرزاد؛ شیرین کوشکی

2.

خودکارسازی حقایق اساسی ضرب در کودکانِ با ناتوانی یادگیری ریاضی: یکپارچه‌سازی یادگیری مفهومی‌ و یادگیری مبتنی بر حافظه

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 37-52
سیما اقایی؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ ولی اله فرزاد؛ هادی کرامتی

3.

مدل یابی روابط علّی جهت گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم

دوره 8، شماره 4، خرداد 1400، صفحه 67-84
سعیده پیرحسینلو؛ ولی اله فرزاد؛ منصوره شهریاری احمدی

4.

مرور نظام‌مند عوامل مؤثر در سنجش مدارس اثربخش دورۀ ابتدایی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 47-58
سارا پیرحیاتی؛ کیوان صالحی؛ ولی اله فرزاد؛ علی مقدم زاده؛ رضوان حکیم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب