1.

سیاست ها و راهکارهای آل‌کرت برای ایجاد ثبات سیاسی و تأمین امنیت خراسان

دوره 9، شماره اول - پیاپی17- پاییز و زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 29-44
قاسم قریب؛ جواد عباسی

2.

مشروعیت ایرانی در حکومت های محلی ایران در قرن هشتم هجری

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 84-98
جواد عباسی؛ زهره راضی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب