1.

تبیین تحولات ساختاری - کارکردی سکونت و مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش بن‏ رود و جلگه شهرستان اصفهان)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 47-64
محمد قاسمی سیانی؛ حسن افراخته؛ وحید ریاحی؛ فرهاد عزیزپور

2.

تحلیل الگوی تعاملات فضایی در نواحی مرزی استان کردستان

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 11-31
محمد سعید حمیدی؛ فرهاد عزیزپور؛ افراخته حسن؛ حامد قادرمرزی

3.

تحلیل پیامدهای اقتصادی و کالبدی توسعه صنعتی در سعیدآباد، شهریار

دوره 8، شماره 3، آذر 1400، صفحه 11-23
محبوبه حدادفرد؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور

4.

چارچوب مفهومی برنامه ریزی توسعه منظومه روستایی مبتنی بر نگرش خبرگان دانشگاهی و اجرایی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-14
فاطمه رضایی؛ فرهاد عزیزپور؛ اصغر طهماسبی؛ صدیقه حسینی حاصل

5.

شناخت تحولات کاربری اراضی ناحیه روستایی زبرخان، با بهره گیری از تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره ای در محیط ENVI

دوره 9، شماره 3، آذر 1401، صفحه 15-32
نسیبه حسینی؛ حسن افراخته؛ فرهاد عزیزپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب