1.

الغای مالیات سرانه و صنفی در دوره رضا شاه و پیامدهای آن در ایالت فارس

دوره 2، شماره سوم-پاییز و زمستان 92، مهر 1392، صفحه 40-74
علی بیگدلی؛ حسن قریشی کرین؛ رضا معینی رودبالی

2.

بررسی نقش و جایگاه ایل لشنی در تحوّلات ایالت فارس از اواخر صفویه تا پایان قاجاریه

دوره 7، شماره دوم - پیاپی 14 - بهار و تابستان 98، مهر 1398، صفحه 191-206
مجتبی جوکار؛ رضا معینی رودبالی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب