1.

تصویرپردازی معشوق در لیلی و مجنون نظامی و جامی بر اساس تصویر مجازی و زبانی

دوره 5، شماره 4، آذر 1396، صفحه 69-90
سارا زارع جیرهنده؛ مرتضی محسنی

2.

جستاری بر مریثه در دیوان خاقانی

دوره 3، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 76-90
احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ سوگل خسروی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب