1.

ارائه الگویی ایجاد انگیزش بلوغ فناوری اطلاعات رشته علم اطلاع‌شناسی و دانش‌شناسی به شیوه گارتنر در سازمان‌ها و کتابخانه‌ها (مورد مطالعه: مرکز اسناد و مدارک)

دوره 8، شماره2(پیاپی 30)، مرداد 1400، صفحه 79-92
مریم طاهری؛ ثریا ضیایی

2.

بررسی تاثیر عوامل محیطی و فردی بر توانمندسازی استادان و کارکنان حوزه‌های علمیه شهر تبریز در اشتراک دانش آنلاین

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1400، صفحه 49-62
زهرا احمدی؛ ثریا ضیایی

3.

بررسی رابطه بین تعلق سازمانی و گرایش کتابداران به خلق و اشتراک دانش در کتابخانه‌های عمومی استان همدان

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، آبان 1400، صفحه 33-42
مریم احمدی نسب؛ ثریا ضیایی

4.

بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه‌دار شرق کشور

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، خرداد 1399، صفحه 11-20
ثریا ضیایی

5.

بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه دار شهر زاهدان

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، مهر 1398، صفحه 69-80
ثریا ضیایی؛ نجمه کریمی صدر

6.

بررسی وضعیت مطالعه غیر درسی در مدارس علمیه خواهران مشهد

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، خرداد 1398، صفحه 81-88
ثریا ضیایی

7.

تأثیر اطلاعات نامطمئن بر تصمیم‌گیری کاربران در بازیابی اطلاعات

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، آذر 1399، صفحه 11-24
مریم گلشنی؛ ثریا ضیایی

8.

تأثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیردرسی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 93-105
معصومه سعیدی؛ ثریا ضیایی؛ علی بیرانوند

9.

خدمات کتابخانه‌ای مبتنی بر تلفن همراه در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 37-46
مریم پاکدامن نائینی؛ هادی شریف مقدم؛ ثریا ضیایی؛ امیر غائبی

10.

سرقت علمی ازدیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمشهد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 87-96
ثریا ضیائی؛ نازنین زمانی بهابادی

11.

سنجش تاثیر عوامل انگیزشی بر تسهیم دانش (مطالعه موردی کارکنان آرشیو ملی ایران)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، خرداد 1398، صفحه 11-26
آزیتا مالمیر؛ ثریا ضیایی

12.

طراحی الگوی شایستگی مدیران کتابخانه‌های‌ عمومی (مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی استان کرمان)

دوره 8، شماره2(پیاپی 30)، مرداد 1400، صفحه 29-42
مهدی علیزاده جلگه‌پور؛ ثریا ضیایی

13.

فراترکیب اشتراک دانش و رهبری تحول آفرین در ایجاد نوآوری

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1399، صفحه 23-36
مژگان سادات موسویان؛ ثریا ضیایی

14.

مطالعه رابطه مهارتهای تفکر انتقادی با عادات مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 79-90
ثریا ضیایی؛ جمیله شه بخش؛ مجید مصطفایی

15.

مطالعه عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه آزاد در میان مراجعان کتابخانه های عمومی شهر مشهد

دوره 5، شماره 3، آبان 1397، صفحه 11-20
ثریا ضیایی



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب