1.

ارائه الگوی پارادایمی عوامل موثر بر خودشیفتگی برند در صنعت ورزش

دوره 11، شماره 1، تیر 1401، صفحه 107-119
زهرا بزرگ زاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی

2.

ارتباط بین هوش هیجانی و مشتری مداری کارکنان سازمانهای ورزشی استان تهران با درنظر گرفتن رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دوره 13، شماره 1، تیر 1403، صفحه 11-23
الهه رجبی پیرکوهی؛ علی محمد صفانیا

3.

ارتباط علی ابعاد سکوت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خوزستان: نقش میانجی عدالت سازمانی

دوره 7، شماره 4، اردیبهشت 1398، صفحه 99-108
الهام مرادی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی

4.

آزمون مدل رهبری معنوی بر تعهد ورزشی، رضایت ورزشی و بهره‌وری با میانجی خودشکوفایی و عضویت در ورزشهای انفرادی و تیمی

دوره 8، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 87-97
زهره طالبی؛ رضا نیک بخش؛ علی محمد صفانیا

5.

آینده پژوهی سناریوهای پیش روی ورزش سوارکاری در افق 1410 با رویکرد سناریونویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403
زینب السادات سیدعبداللهی؛ علی محمد صفانیا؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان فرح آبادی

6.

تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال در باشگاه‌های ورزشی

دوره 11، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 49-63
معصومه قلعه نویی؛ علی‌محمد صفانیا؛ رضا نیک‌بخش؛ حمیدرضا طلایی

7.

تدوین الگوی مفهومی کاربست تحقیقات ورزشی کشور

دوره 10، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 89-104
ام البنین ازمشا؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ شیوا آزادفدا

8.

رابطه مؤلفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی

دوره 6، شماره 4، فروردین 1397، صفحه 19-26
سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا

9.

طراحی مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 9، شماره 3، بهمن 1399، صفحه 57-68
صادق رضائی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر دورودیان؛ علی محمد صفانیا

10.

کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در تعیین ضریب نفوذ سازمان‌های ورزشی کارا در عملکرد سازمان‌های ورزشی ناکارا

دوره 6، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 33-41
سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا

11.

مدل توسعه کسب‌وکارهای ورزشی با رویکرد تجارت الکترونیک

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 61-75
شهروز کیهان؛ رضا نیک بخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب