1.

ارتباط بین میزان کاربست شاخص‌های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات با مولفه‌های توانمندسازی دبیران ورزش در وزارت آموزش و پرورش

دوره 8، شماره 1، مهر 1399، صفحه 93-100
وحید بخشعلی پور؛ سیاوش خداپرست سرشکه؛ مرتضی رضایی صوفی

2.

ارتباط تبلیغات دهان به دهان با تمایل به حضور اعضای باشگاه‌های ورزشی والیبال

دوره 6، شماره 4، تیر 1398، صفحه 29-40
سیاوش خداپرست؛ مرتضی رضایی صوفی؛ مریم کاظمی

3.

بررسی تاثیر به کارگیری شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات با مولفه‌های مهارت‌های ارتباطی (مطالعه موردی در دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه پیام نور استان گیلان)

دوره 5، شماره 1، آذر 1396، صفحه 73-80
وحید بخشعلی‌پور؛ سیاوش خداپرست سرشکه؛ مرتضی رضایی صوفی

4.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور

دوره 1، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 61-67
مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

5.

بررسی تاثیر رسانه ها بر ورزش همگانی و تفریحی.

دوره 3، شماره 1، آذر 1394، صفحه 24-29
عباس شعبانی؛ مرتضی رضایی صوفی

6.

بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر تأمین منابع مالی در ورزش

دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1393، صفحه 43-49
مرتضی رضائی صوفی؛ عباس شعبانی

7.

بررسی محتوای وب سایت منتخبی از فدراسیون ورزش‌های ایران با استفاده از معیار سیلبرگ اس ام آر تی و اکشن فور هلس

دوره 3، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 35-41
شهرام شفیعی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ حکیمه افروزه

8.

بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش رسانه‌های جمعی در توسعه رشته ورزشی والیبال در دانشجویان علوم ورزشی

دوره 2، شماره 1، آبان 1393، صفحه 59-63
عباس اسدی؛ مرتضی رضایی صوفی

9.

تحلیل علم سنجانه ی مقالات پژوهشگران علوم ورزشی ایران در آی.اس.آی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 49-62
مرتضی رضایی صوفی؛ علی اکبر خاصه؛ علی خاصه

10.

تحلیل ورزش و تربیت بدنی در قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 60-72
عباس شعبانی؛ مرتضی رضائی صوفی؛ سید سعید حسینی

11.

مطالعه کارآمدی دوره های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام نور

دوره 4، شماره 1، آذر 1395، صفحه 50-57
عبدالحمید زیتونلی؛ مرتضی رضایی صوفی

12.

نقش تبلیغات در رسانه‌های جمعی بر میزان خرید کالاهای ورزشی اثر گذار بر کاهش وزن: بررسی دیدگاه دانشجویان دختر تربیت‌بدنی و غیرتربیت‌بدنی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1394، صفحه 49-54
عباس اسدی؛ مرتضی رضایی صوفی

13.

نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

دوره 1، شماره 1، آذر 1392، صفحه 26-33
زرگار محمدی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ یزدان سبحانی؛ سعید حاتمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب