1.

اثربخشی مداخله تعدیل غذا خوردن هیجانی روی اصلاح غذا خوردن هیجانی و مدیریت وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن

دوره 2، شماره 7، مهر 1392، صفحه 21-31
املیا میرزامحمدعلائینی*؛ احمد علیپور؛ احمدعلی نوربالا؛ مژگان آگاه هریس

2.

اثربخشی مقابله‌‌درمانگری بر خودمهارگری و HbA1c بیماران زن دیابتی نوع 2

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 71-84
فرزانه شجری؛ علیرضا آقا یوسفی؛ مژگان آگاه هریس

3.

اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق

دوره 2، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 34-47
مژگان آگاه هریس*؛ الهام موسوی؛ مسعود جان بزرگی؛ زیبا ایرانی

4.

تأثیر برنامه جدید لرن (LEARN) در کاهش استرس ادراک شده و نگرانی دانشجویان

دوره 3، شماره 10، شهریور 1393، صفحه 47-63
الهام موسوی؛ احمد علی پور؛ مژگان آگاه هریس؛ حسین زارع

5.

مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و آموزش نظم‌دهی عاطفه بر تنظیم شناختی هیجان زنان مبتلا به کمردرد مزمن

دوره 10، شماره 40، اسفند 1400، صفحه 91-110
مژگان آگاه هریس

6.

مقایسه اثربخشی آموزش اتوژنیک و تنش‌زدایی پیش‌رونده عضلانی بر درد و آنزیم‌های قلبی زنان مبتلا به درد قفسه سینه

دوره 12، شماره 46، مرداد 1402، صفحه 131-148
معصومه کاظمی؛ مژگان آگاه هریس؛ محمد جلالی؛ عزت اله کردمیرزا

7.

مقایسه آموزش تنش زدایی خودزاد با خودگویی مثبت و آموزش تنظیم هیجانی بر کنترل عواطف بیماران عروق کرونری قلبی

دوره 9، شماره 35، آذر 1399، صفحه 25-50
آویسا نجیمی؛ مژگان آگاه هریس؛ کریم عسگری

8.

مقایسه تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 68-80
مژگان آگاه هریس؛ احمد علیپور؛ مسعور جان بزرگی؛ الهام موسوی؛ شهناز نوحی

9.

مقایسه ویژگی‌های پنج عامل شخصیت در دانشجویان بدون و در معرض اعتیاد به اینترنت

دوره 4، شماره 15، آبان 1394، صفحه 75-86
نازیلا خطیب زنجانی؛ مژگان آگاه هریس

10.

مقایسه ویژگیهای شخصیتی و حساسیت پذیری به اضطراب در افراد با و بدون پسوریازیس

دوره 7، شماره 28، اسفند 1397، صفحه 67-82
مژگان آگاه هریس؛ ناهید رمضانی

11.

هنجاریابی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودکان (CEBQ)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 41-56
شهناز نوحی؛ مسعود جان بزرگی؛ مژگان آگاه هریس؛ آویسا نجیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب