1.

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 85-94
زهره حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ رضا طالبی؛ زهرا حاجی برات

2.

آنالیز بیوانفورماتیکی فاکتور رونویسی MADS-box در گیاه Brachypodium distachyon

دوره 8، شماره 23، آبان 1397، صفحه 1-15
زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ زهره حاجی برات

3.

بررسی و آنالیز ژن‌های پاسخگو به پاتوژن‌ها در سیب‌زمینی ‏

دوره 12، شماره 42، شهریور 1402، صفحه 1-15
عباس سعیدی؛ زهرا حاجی برات؛ احمد موسی پور گرجی؛ رحیم احمدوند

4.

ریزازدیادی Rosa canina با استفاده از مریستم جانبی

دوره 7، شماره 18، شهریور 1396، صفحه 93-102
ابراهیم بیرامی زاده؛ رقیه زارعی؛ زهره حاجی برات؛ زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی

5.

غربال‌گری ژرم‌پلاسم‌های ایرانی سیب‌زمینی جهت مقاومت به ویروس‌های PVY و PVX

دوره 10، شماره 33، خرداد 1400، صفحه 111-129
زهرا حاجی برات؛ عباس سعیدی؛ احمد موسی پور گرجی؛ مهرشاد زین العابدینی؛ محمدرضا غفاری؛ رحیم احمدوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب