1.

ارتباط بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی معلمان ورزشکار و غیر ورزشکار شهر شاهین‌شهر

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 73-80
سیده طاهره موسوی راد؛ لقمان کشاورز

2.

ارتباط سبک رهبری تحولی مدیران با سبک تفکر کارکنان با هدف کارآفرینی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-31
لقمان کشاورز؛ مهشید اله دادزاده

3.

ارتباط سبک رهبری مربیان تیم های لیگ برتر با هویت ورزشی بازیکنان نخبه هندبال بانوان ایران

دوره 1، شماره 4، دی 1393، صفحه 69-78
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ متین نجدسمیعی

4.

ارتباط کارایی دوره های آموزش ضمن خدمت با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-87
لقمان کشاورز؛ عیسی کمندی؛ اکبر فریدفتحی؛ مرتضی سلطانی

5.

الگوی رفتار مدیران ورزش دانش آموزی در اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن وشش سیگما

دوره 6، شماره 4، دی 1398، صفحه 83-91
لقمان کشاورز؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فاطمه صدیقی فاروجی

6.

تأثیر فعالیت‌های ورزشی بر اضطراب و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پسران غیر ورزشکار مقطع متوسطه

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 43-54
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس احمدی

7.

تبیین مدل ارتباطی هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 25-36
لقمان کشاورز؛ سمیرا آزادواری

8.

تبیین نقش سرمایة روانشناختی در توسعة کارآفرینی سازمانی و ارائة الگوی مناسب

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 97-111
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد هادی سیفی سالدهی

9.

تحلیل رگرسیونی هوش سیاسی و رفتار سیاسی مدیران اداراه کل ورزش و جوانان و هیئت های ورزشی استان فارس

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-30
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مجتبی شهرسبز

10.

تحلیل عوامل موثر بر رفتارذی نفعان در کسب کرسی های ورزشی در مجامع بین المللی

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 31-44
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور

11.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار سازمانی مدیران جهت استقرار نظام کنترل و ارزیابی مدیریت بازاریابی در فدراسیون های ورزشی

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 67-77
لقمان کشاورز

12.

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش قهرمانی ایران با رویکرد برنامه ریزی سناریو

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 99-108
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ جواد محمدخانی

13.

تحلیل عوامل موثر در رفتار مدیران ورزش برای موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی 2022

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 25-40
لقمان کشاورز؛ معصومه بهمن زاده؛ محمد مهدی کشاورز

14.

تدوین مدل عوامل موثر بر رفتار مدیران برای مقابله با حملات گروهای تروریستی در رویدادهای ورزشی

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 21-32
لقمان کشاورز

15.

تدوین نظام مدیریت عملکرد کمیتة ملی المپیک با رویکرد BSC

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 21-30
لقمان کشاورز؛ مهرزاد حمیدی؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرالله سجادی

16.

رابطه سلامت روانی و دلبستگی شغلی در معلمان تربیت بدنی شهر یاسوج

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 71-78
لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ حیدر محمدیان

17.

شناسایی عوامل موثر بر رفتار مدیران در ارزیابی اماکن ورزشی

دوره 4، شماره 2، تیر 1396، صفحه 29-39
لقمان کشاورز

18.

مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 11-20
سید محمدجواد رضوی؛ علی جلیلی شیشیوان؛ حیدر حسینی؛ محمد مهدی کشاورزسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب