1.

ارائه مدل مسئولیت اجتماعی سلبریتی های ورزشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-48
مرضیه خلیفه سلطانی؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

2.

بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان با خودکارآمدی والیبالیست های لیگ برتر استان هرمزگان

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 21-31
محمدنور مهیا؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ جعفر ابراهیم نزاد سلامی

3.

بررسی رابطه رهبری معنوی و سرمایةاجتماعی با سرمایةروان‌شناختی درتیم های لیگ برتر فوتبال استان فارس (ویژن آسیا)

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 47-58
محمد بیغرض؛ ابراهیم علیدوست؛ قدرت الله باقری؛ محسن غفرانی؛ علی صابری

4.

بررسی رابطه سلامت سازمانی و قدرت مدیران در ادارات تربیت‌بدنی استان اصفهان بر اساس مدل دو عاملی قدرت

دوره 1، شماره 2، تیر 1393، صفحه 65-75
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حامد شایگان

5.

بررسی عوامل موثر بر تملق کارکنان و ارتباط آن با پیشرفت شغلی در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

دوره 1، شماره 4، دی 1393، صفحه 79-90
سلیم عباسی؛ محسن صمیمی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ آرمان احمدی؛ زهرا حاتمی ناغانی

6.

تجارب مسیر شغلی مدیران موفق ورزش به روش تحلیل روایت

دوره 10، شماره 4، دی 1402، صفحه 11-30
سیدمحمدمهدی شهپری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

7.

تحلیل رابطه بین ادراک از منابع قدرت اساتید با اثربخشی دانشجویان تربیت‌بدنی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 65-73
امید رفیعی؛ مهدی غفوری یزدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مژگان آریانا

8.

تحلیل عاملی فرهنگسازان در ترویج فرهنگ ورزش در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 63-73
رحیم خسرومنش؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ حسین خنیفر؛ حسن زارعی متین

9.

تحلیل و مدلسازی نظام جبران خدمات در نگهداشت کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

دوره 8، شماره 3، آبان 1400، صفحه 11-24
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مبین حاجی حسنی؛ حسین عیوضی

10.

شناسایی شاخص های مدیریت داوطلبان ورزش دانشگاهی با تاکید بر متغیرهای رفتار سازمانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 39-47
حمیدرضا یارقلی؛ امین دهقان قهفرخی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

11.

شناسایی و وزن‌دهی نقش‌های وزیر ورزش و جوانان

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 83-99
فرناز فرهمند؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی

12.

طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فدراسیون ورزش دانش آموزی با رویکردی آمیخته(کیفی و کمی)

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 41-56
زهرا رضایی؛ مهرزاد حمیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امین دهقان قهفرخی

13.

طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کرمانشاه

دوره 1، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 39-50
ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ امید قهرمانی؛ مظفر یکتایار

14.

مطالعه اثر رضایت شغلی و حمایت سازمانی درک شده بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 4، شماره 4، دی 1396، صفحه 55-64
ناصر بای؛ رضا سلیمانی مقدم؛ ابراهیم علیدوست قهفرخیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب