1.

بررسی اثر سیستم‌های کاری عملکرد بالا (HPWS) بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی‌گری تناسب فرد- سازمان (P-O Fit)در اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌های غرب ایران

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 125-138
همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ نفیسه فتاحیان

2.

بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 101-116
سمانه الماسی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان

3.

پیش بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 11-18
همایون عباسی؛ فاطمه صیادی؛ حسین عیدی؛ مهین صیادی

4.

تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سرمایه فکری(مورد مطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 91-104
شهریار عباسیان؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان؛ حسین عیدی

5.

تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 11-19
امین رضا بخش چناری؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی

6.

رابطه ی بین عدالت سازمانی با بی تفاوتی سازمانی کارکنان ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 57-64
همایون عباسی؛ حسین عیدی؛ معصومه بخیت؛ گل‌ناز رضایی

7.

طراحی و اعتبارسنجی مدل فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 83-99
علیرضا نظری؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین عیدی

8.

هنجاریابی ابزار غرور ملی با تاکید بر جایگاه ورزش

دوره 1، شماره 3، آذر 1393، صفحه 37-53
حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ معصومه فدایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب