1.

بدبینی سازمانی و انگیزة خدمت عمومی: تبیین نقش تعدیل‌گر برداشت کارکنان از سیاست سازمان و ابهام هدف سازمانی

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، دی 1397، صفحه 11-26
حسن دانایی‌فرد؛ جلیل دلخواه؛ راضیه قنبری

2.

تبیین ثبات و تغییر خط‌مشی یارانه‌ای ایران: چهارچوب ائتلاف مدافع

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، دی 1395، صفحه 67-88
بهنام شهائی؛ حسن دانائی فرد؛ عادل آذر

3.

چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی‌بر روش شناسی ترکیبی

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، فروردین 1397، صفحه 79-94
حسن دانایی فرد؛ زینب شکری؛ منصور خیرگو؛ علی اصغر فانی

4.

سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی ایران

دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7)، تیر 1393، صفحه 7-24
حسن دانائی‌فرد؛ حمیدرضا هراتی

5.

سازوکارهای ارتقای قابلیت‌های سازمانی در بخش دولتی

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، شهریور 1394، صفحه 91-106
ﺣﺴﻦ داﻧﺎﯾﯽ فرد؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ برزﮔﺮ؛ هاﻧﯿﻪ اﺣﻤﺪی

6.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتی با رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تیر 1396، صفحه 65-80
سمیه نعمتی؛ احمد علی خائف الهی؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر

7.

طراحی الگوی شایستگی‌های وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 11، شماره2 (پیاپی 42)، خرداد 1402، صفحه 61-80
سید محمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسداله گنجعلی

8.

طراحی الگوی نقش‌های وزرا با روش فراترکیب

دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، تیر 1399، صفحه 51-68
سید محمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی

9.

واکاوی موانع هماهنگی بین سازمان های بخش عمومی ایران

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، آبان 1396، صفحه 13-30
نجمه شیخ الاسلام؛ حسن دانایی فرد؛ اسدالله کردنائیج؛ مهدی مرتضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب