1.

بررسی نقش شفقت به خود در اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه‌گری اجتناب تجربه‌ای در دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 35-44
زهره اطهری؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم زارع

2.

بررسی نقش کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 10، شماره 4، خرداد 1402، صفحه 59-76
فاطمه دانشجو؛ کاظم برزگر بفرویی؛ حسین حسنی

3.

تأثیر آموزش همدلی بر سازگاری اجتماعی و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر

دوره 3، شماره 9، شهریور 1394، صفحه 21-32
کاظم برزگربفرویی

4.

نقش ابعاد چشم انداز زمان و عوامل شخصیتی در اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه یزد

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 59-68
کاظم برزگر بفرویی؛ مروارید عارف منش

5.

نقش جهت‌گیری هدف و راهبردهای فراشناختی خواندن در پیش‌بینی انگیزش تحصیلی دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان یزد

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 27-42
کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی برزگر برفویی؛ یعقوب ملایی بهرامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب