1.

محدوده جغرافیایی و جایگاه سیاسی هیرکانیه در دوره هخامنشیان

دوره 2، شماره چهارم-بهار و تابستان 93، فروردین 1393، صفحه 115-128
محمد تقی ایمانپور؛ طهمورث مهرابی

2.

نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 16-26
محمد تقی ایمانپور؛ طهمورث مهرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب