1.

برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران

دوره 3، شماره 12، آبان 1392، صفحه 74-57
ابراهیم هادیان؛ علی حسین استادزاد

2.

بررسی اثرات عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی ایران: رویکرد متغیرهای نهان

دوره 9، شماره 36، مهر 1398، صفحه 35-56
سمیه علی کرمی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده؛ احمد صدرائی جواهری

3.

بررسی رابطه علّیت میان مصرف حامل‌های انرژی، رشد اقتصادی و دی ‌اکسید‌ کربن در بخش‌های اقتصاد ایران

دوره 7، شماره 28، مهر 1396، صفحه 51-70
روح اله شهنازی؛ ابراهیم هادیان؛ لطف الله جرگانی

4.

قاعده پولی متناسب با انتظارات ناهمگن و سلطه مالی: مورد مطالعه ایران

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 85-63
علی عباسی؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب