1.

چالش های برون متنی کشف گونه ی زبان قرآن در حوزه ی هرمنوتیک

دوره 11، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 93-110
کمال الدین صالحیان راد؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمود کریمی؛ ناصر محمدی

2.

کارکرد تصویر هنری در سور مسبحات

دوره 2، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 85-96
محمد جواد سعدی؛ سید مصطفی مناقب؛ رحمت الله عبدالله زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ قاسم جعفری

3.

مبانی تفسیری محمد عابد الجابری در «مدخل الی القرآن الکریم» و «فهم القرآن الحکیم؛ التفسیر الواضح حسب ترتیب النزول»

دوره 6، شماره 2، فروردین 1397، صفحه 135-152
عبدالهادی فقهی زاده؛ محمد هادی امین ناجی؛ محمدتقی قادری رهقی

4.

مخاطبان قرآن در گذر زمان

دوره 9، شماره 1، مهر 1399، صفحه 33-51
امید داغر؛ محمد هادی امین ناجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب