1.

تأثیر چابکی سازمانی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی سرمایه فکری(مورد مطالعه: کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور)

دوره 5، شماره 3، مهر 1397، صفحه 91-104
شهریار عباسیان؛ بهرام یوسفی؛ شیرین زردشتیان؛ حسین عیدی

2.

تحلیل فساد شبکه ای در ورزش با رویکرد دلفی-فازی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-104
علی ناصری؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی؛ علی اشرف خزایی

3.

مدل‌یابی تاثیر رهبری فراگیر بر یادگیری از خطاها در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران: نقش میانجی امنیت روانی و تعدیل‌گر فاصله قدرت

دوره 7، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 101-113
فرهاد نظری؛ بهرام یوسفی

4.

مدل اثر عزت نفس بر تسهیم دانش و رفتار غیر شهروندی با نقش میانجی حسادت سازمانی (مورد مطالعه: ادارات کل ورزش و جوانان استان های غرب کشور)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 97-108
سیروان حسینی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب