1.

ارزیابی وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی ایران بر اساس WQET

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 63-76
بهاره استادزاده مهربانی؛ مرتضی محمدی استانی

2.

امکان استقرار مدل مدیریت دانش بکوویتز و ویلیامز و تأثیر آن بر تسهیم دانش در کتابخانه‌های عمومی استان قم

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، مهر 1398، صفحه 59-68
مرتضی محمدی استانی؛ ابوالفضل شجاع فرد

3.

وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 21-32
مرتضی محمدی استانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب