1.

بررسی اثر تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رفاه اجتماعی در کشورهای تحریم‌شده

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 66-47
فریبا مهری تلیابی؛ محمد حسن فطرس؛ محمد مولائی؛ سیداحسان حسینی دوست

2.

بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)

دوره 8، شماره 30، فروردین 1397، صفحه 55-66
محمد حسن فطرس؛ راضیه صحرایی؛ معصومه یاوری

3.

بررسی رابطه بین ریسک‌ها و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران طی دوره 1380-1398 با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری

دوره 13، شماره 50، فروردین 1402، صفحه 46-29
مصطفی امیدعلی؛ محمد حسن فطرس؛ علی اکبر قلی زاده

4.

توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دوره 2، شماره 7، شهریور 1391، صفحه 50-33
دکتر محمد حسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی

5.

سیاست افزایش سرمایه‌گذاری عمومی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران با رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی- دوره زمانی 1394-1357

دوره 9، شماره 36، مهر 1398، صفحه 57-76
اسماعیل ترکمنی؛ محمد حسن فطرس

6.

مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان‌های ایران (بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 36-15
یعقوب فاطمی زردان؛ محمد حسن فطرس؛ حمید سپهردوست؛ محسن خضری

7.

مقایسه عملکرد برنامه‌های توسعه ایران با شاخص فقر چند بعدی محاسبه شده به روش آلکایر و فوستر

دوره 7، شماره 27، تیر 1396، صفحه 45-64
محمدحسن فطرس؛ سوده قدسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب