1.

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی مبتنی بر طرحواره‌های اسلامی-معنوی بر اضطراب بارداری مادران و سلامت جسمانی نوزادان

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 129-140
الهه اسلمی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقایوسفی؛ فاطمه نجیب

2.

اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری در کاهش خستگی سرطان زنان مبتلا به سرطان پستان

دوره 5، شماره 19، آبان 1395، صفحه 5-18
علیرضا آقایوسفی؛ مهدی دهستانی؛ شیدا شریفی ساکی

3.

اثربخشی مقابله‌‌درمانگری بر خودمهارگری و HbA1c بیماران زن دیابتی نوع 2

دوره 10، شماره 38، شهریور 1400، صفحه 71-84
فرزانه شجری؛ علیرضا آقا یوسفی؛ مژگان آگاه هریس

4.

اثربخشی مقابله درمانگری بر نشانگرهای روانشناختی (استرس، کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله‌ای) بیماران دیابتی نوع 2

دوره 9، شماره 34، شهریور 1399، صفحه 25-40
علیرضا آقا یوسفی؛ یارحسین صفری؛ سارا احمدی؛ پرستو عباسپور

5.

ارتباط چاقی و تکانشگری بر ادراک زمان

دوره 4، شماره 13، فروردین 1394، صفحه 89-98
علیرضا آقایوسفی؛ مجید صفاری نیا؛ حمید رضا ایمانی فر

6.

ارتباط کیفیت زندگی و سرمایه روان‌شناختی با ادراک بیماری در میان مبتلایان به بیماری ام- اس

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 29-41
علیرضا آقایوسفی؛ فرهاد شقاقی؛ مهدی دهستانی؛ زیبا برقی ایرانی

7.

بررسی اثرات سایکوفیزیولوژیک استرس آزمون استروپ بر مقادیر کورتیزول بزاقی، نبض و فشار خون دانشجویان

دوره 3، شماره 11، مهر 1393، صفحه 5-17
احمد علی پور؛ رضا دوستی؛ حسین زارع؛ علی رضا آقایوسفی

8.

بررسی ارتباط بین صفتهای شخصیتی با راهکارهای مقابله با درد در سوء مصرف کنندگان مواد

دوره 2، شماره 8، دی 1392، صفحه 40-49
علیرضا آقایوسفی؛ علیرضا همایونی؛ مهدی صحرا گرد طوقچی؛ ارسلان خانمحدی اطاقسرا؛ غلامعلی نیکپور

9.

بررسی تأثیر قصه گویی در کاهش درد کودکان مبتلا به لوسمی

دوره 3، شماره 9، فروردین 1393، صفحه 82-96
ناهید یوسف پور؛ علی رضا آقایوسفی

10.

بررسی نقش عوامل شخصیتی(سیستم‌های رفتاری) در ناهماهنگی شناختی و تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آن

دوره 5، شماره 18، تیر 1395، صفحه 52-68
علیرضا آقایوسفی؛ مریم زارع؛ حسین زارع؛ فرها شقاقی؛ محمد افتخاری

11.

تاثیر برنامه‌ی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد حافظه و توجه دانش‌‌آموزان مبتلا به دیابت

دوره 6، شماره 24، اسفند 1396، صفحه 162-179
علیرضا آقایوسفی؛ حسین زارع؛ رقیه محمدی

12.

تاثیر مقابله درمانگری بر زیست نشانگرهای ایمنی شناختی در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

دوره 9، شماره 36، اسفند 1399، صفحه 169-183
فهیمه امینی؛ علیرضا آقا یوسفی؛ احمد علیپور؛ ولی الله فرزاد

13.

رابطه بین شفقت به خود با افسردگی زنان متبلا به سرطان پستان با میانجی گری اضطراب مرگ

دوره 8، شماره 29، خرداد 1398، صفحه 52-67
شیدا شریفی ساکی؛ احمد علیپور؛ علیرضا آقا یوسفی؛ محمد رضا محمدی؛ باقر غباری بناب

14.

رابطه علی خشم، سرسختی روانشناختی وکیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 39-49
علیرضا آقایوسفی؛ مریم شاهنده

15.

سبک زندگی در سوءمصرف کنندگان مواد و افراد بهنجار: یک مقایسه مبتنی بر آدلری نگری

دوره 2، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 48-62
علیرضا آقایوسفی؛ علی احمدی ازغندی؛ علی حسینایی؛ محمد اورکی؛ اعظم نوفرستی

16.

نقش انعطاف ناپذیری روانشناختی و پذیرش درد در پیش بینی تاب آوری بیماران مبتلا به درد مزمن

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 23-38
علیرضا آقایوسفی؛ مرتضی ترخان؛ نرگس محمدی؛ حمید افشار

17.

نقش نشخوار فکری در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم

دوره 4، شماره 14، تیر 1394، صفحه 79-97
علیرضا آقا یوسفی؛ اکرم خاربو؛ حمیدرضا حاتمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب