1.

اثر ملاتونین بر خصوصیات بیوشیمایی و مقدار بیان ژن‌های مرتبط با فعالیت آنزیم‌های آنتی‌‌اکسیدانت در گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط تنش کم‌آبی

دوره 12، شماره 40، اسفند 1401، صفحه 83-99
معروف خلیلی؛ محمد حسو محمد؛ حمزه حمزه

2.

بررسی پروتئین های مشترک پاسخ دهنده به تنش خشکی در دو رقم حساس و متحمل گندم بهاره

دوره 6، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 31-44
معروف خلیلی؛ محمد رضا نقوی

3.

شناسایی QTLهای مرتبط با تحمل شوری در مراحل اولیه جوانه‌زنی جو

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 41-55
معروف خلیلی؛ رحیم محمدیان

4.

شناسایی QTL‌های مرتبط با جوانه زنی گندم در شرایط معمولی و تنش خشکی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 1-14
معروف خلیلی؛ سید ابوالقاسم محمدی

5.

مطالعه تغییرات مورفو-فیزیولوژی و الگوی پروتئینی ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری با استفاده از تجزیه پروتئوم

دوره 8، شماره 24، دی 1397، صفحه 71-92
محمدرضا نقوی؛ معروف خلیلی

6.

مکان‌یابی QTL های افزایشی و اپیستاتیک و اثر متقابل آن‌ها با محیط برای صفات مرتبط با خصوصیات سنبله در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 81-91
حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ ابوالقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی؛ مجتبی نورآئین؛ معروف خلیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب