1.

تحلیلی بر روش‌شناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، دی 1392، صفحه 135-161
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر فانی

2.

مطالعه اکتشافی عوامل مؤثر بر رعایت عدالت منطقه ای در خط مشی های بودجه ای ایران

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، تیر 1396، صفحه 47-64
میریعقوب سیدرضائی؛ علی اصغر پورعزت؛ آرین قلی پور

3.

هدایت رویای کارکنان در جهت توسعة منابع انسانی سازمان‌های دولتی

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، دی 1396، صفحه 13-24
آرین قلی پور؛ اعتبار نقدی؛ مریم علیپوریگانه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب