1.

جایگاه سیاسی شهر شوش و دلایل افت سیاسی ـ اقتصادی آن در دورة ساسانیان

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 169-180
طهمورث مهرابی؛ هاشم آقاجانی

2.

نقش دیلمیان در فروپاشی دولت ساسانی

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 16-26
محمد تقی ایمانپور؛ طهمورث مهرابی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب