1.

بررسی تغییرات میزان فاکتورهای پلاسمایی در ماهی صبیتیSparidentex hasta بر اثر تغییرات شوری محیطی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 59-64
آسیه میرعالی؛ عبدالعلی موحدی نیا*؛ رحیم عبدی؛ امیر پرویز سلاطی

2.

مقایسه ساختار بافتی غضروف ستون فقرات با باله پشتی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1394، صفحه 1-8
تراب قنبری؛ رحیم عبدی؛ محمود بهمنی؛ رضوان الله کاظمی؛ احمد سواری

3.

مقایسه ساختار بافتی غضروف ستون فقرات با باله پشتی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 17-23
تراب قنبری؛ رحیم عبدی؛ محمود بهمنی؛ رضوان الله کاظمی؛ احمد سواری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب