1.

از طبرستان تا مازندران؛ تأملی بر دگرگونی مفهومی و جغرافیایی طبرستان از آغاز تا قرن هشتم هجری

دوره 5، شماره دوم-پیاپی 10- بهارو تابستان 96، فروردین 1396، صفحه 97-110
نبی اله باقری زاد گنجی؛ سید ابوالفضل رضوی

2.

تأملی بر زمینه های ورود تشیع به خوزستان در قرون نخستین اسلامی

دوره 4، شماره اول- پیاپی 7-پاییز و زمستان 94، بهمن 1394، صفحه 132-141
سید ابوالفضل رضوی؛ عزیز گل افشان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب