1.

اثر سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار با ملاحظه نقش میانجی سرمایه روانشناختی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 11-19
مریم حسینی؛ شیرین زردشتیان

2.

اثر فلات‌زدگی شغلی بر تمایل به ترک خدمت با ملاحظه نقش میانجی فرسودگی شغلی دردبیران تربیت بدنی استان کرمانشاه

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 61-69
شیرین زردشتیان؛ مریم حسینی؛ جواد کریمی

3.

بررسی تاثیر انعطاف استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان غرب کشور)

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 101-116
سمانه الماسی؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان

4.

تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکردسازمانی با تاکید بر نقش استراتژیک خوشنامی بر کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 109-123
سمیرا دارابی؛ شیرین زردشتیان

5.

رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 93-103
شیرین زردشتیان؛ همایون عباسی؛ محمد اسماعیلی؛ سعید خانمرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب