1.

تعیین پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس دلسوزی برای زندگی دیگران

دوره 4، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 35-47
نادر حاجلو؛ فرزانه رنجبر نوشری

2.

مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر و آموزش یکپارچه شایستگی‌های هیجانی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی و روانشناختی

دوره 6، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 21-38
فرزانه رنجبر نوشری؛ سجاد بشرپور؛ نادر حاجلو؛ محمد نریمانی

3.

نقش انعطاف پذیری شناختی و سبک های دلبستگی در شناخت اجتماعی دانشجویان

دوره 10، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 135-148
مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب