1.

اندازه‌ بنگاه و تعدیل آن: اشتغال یا تولید؟

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 49-64
محمدعلی فیض‌پور؛ مرضیه شاکری حسین‌آباد

2.

جنسیت و دوره حیات شغل؛ شواهدی از صنایع تولیدی استان یزد

دوره 7، شماره 25، آذر 1402، صفحه 1-16
سجاد محدث؛ محمدعلی فیض‌پور؛ حبیب انصاری سامانی

3.

سطح تکنولوژی و اندازه مطلوب بنگاه‌ شواهدی از بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران در سال‌های اول برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه

دوره 4، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 49-60
محمدعلی فیض پور؛ معصومه اله یاری؛ منصور مهینی زاده

4.

عوامل محیطی و تاثیر آن بر خروج بنگاه‌های صنایع تولیدی ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 5، شماره 15، خرداد 1400، صفحه 49-62
محمدعلی فیض‌پور؛ ابوطالب کاظمی؛ سید نظام الدین مکیان؛ مهدی حاج امینی

5.

مکان و بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی ایران

دوره 2، شماره 5، مهر 1397، صفحه 79-96
محمدعلی فیض‌پور؛ علی شمس اسفندآبادی

6.

منحنی یادگیری و سطوح فناوری در بنگاه‌های جدیدالورود صنایع تولیدی ایران

دوره 2، شماره 3، فروردین 1397، صفحه 7-22
محمد علی فیض پور؛ مرجان حبیبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب